Objavljen Zbornik radova s 3. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti

Zbornik radova 3. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti: Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

Urednice: dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković i dr. sc. Majda Milinović

Upravo je objavljen Zbornik radova s 3. međunarodnoga znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti koji je pod nazivom Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području 23. i 24. listopada 2020. u hibridnom obliku održan na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Specifična tematska područja simpozija uključivala su inovativne metode poučavanja u glazbenoj, vizualnoj, kazališnoj, filmskoj te plesnoj umjet- nosti, virtualno poučavanje umjetnosti, osuvremenjivanje umjetničkog obrazovanja uporabom naprednih tehnologija, umjetničko obrazovanje u kontekstu ranjivih te podzastupljenih skupina učenika i studenata, kao i inovativnost u poučavanju kulture.

Premda je tema Simpozija osmišljena prije pojave virusa Covid-19, pod utjecajem koji je pandemija izvršila na obrazovanje, doživjela je drukčiju kontekstualizaciju. Radovi koje ćete u Zborniku pronaći otvaraju raspra- vu umjetnika, znanstvenika i nastavnika o promjenama u poučavanju umjetnosti te su kao takvi iznimno vrijedan dokument vremena koje je zahtijevalo brz, prilagodljiv i inovativan odgovor obrazovnih djelatnika na globalnu krizu.

Zbornik sadrži 33 vrijedna znanstvena, umjetnička i stručna rada te četiri (4) izlaganja postera. Radovi se tematski, metodološki i strukturno razlikuju s obzirom na temeljno umjetničko područje koje obrađuju. Naj- zastupljeniji su radovi iz glazbene pedagogije (17), zatim iz vizualne umjet- nosti i pedagogije (10) te ostali radovi (6) koji obrađuju teme iz dramske, filmske i plesne pedagogije ili interdisciplinarno pristupaju problemu ino- vativnosti u umjetničkom obrazovanju. Svi objavljeni radovi zadovoljili su kriterije međunarodne dvostruke slijepe recenzije te su nakon uredničke provjere prihvaćeni za objavu. Potrebno je istaknuti posebnost Simpozija s obzirom na suglasje ostvareno s velikim brojem dionika, osobito u suorganizacijskom djelovanju gotovo svih umjetničkih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a koja su prepoznala važnost teme i suradnje pri unaprjeđenju nastavnih procesa umjetničkog obrazovanja na svim razinama.

Dotični su: Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademija dramske umjetnosti Sveu- čilišta u Zagrebu, Akademija likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Akademija primijenjene um- jetnosti Sveučilišta u Rijeci, University of Jordan, Faculty of Arts and Design in Amman, Southeast Missouri State University i Agencija za odgoj i obrazovanje. Iskustva inozemnih partnerskih visokih učilišta pružila su dobar uvid u aktualnost teme Simpozija i pridonijela razumijevanju univerzalnosti izazova i prednosti s kojima se današnje umjetničko obrazovanje suočava.

Uime Organizacijskoga odbora zahvaljujem svim autorima, izlagačima, recenzentima, suradnicima, suorganizatorima i partnerima na doprinosu pri realizaciji Simpozija i izdavanja ovoga Zbornika. Zahvaljujem upravi Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a napose dekanici prof. dr. Heleni Sablić Tomić na podršci koju daje Simpoziju od osnutka 2014. godine te Ministarstvu znanosti i obrazovanja na potpori pri izdavanju Zbornika.

Urednica: izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

The conference proceedings of the 3rd International Scientific and Artistic Symposium on Art Pedagogy Innovative Teaching Methods in the Arts has just been published. Simposium was held on 23 and 24 October 2020 as a hybrid event at the Academy of Arts and Culture in Osijek. Specific thematic areas of the symposium included innovative teaching methods in music, visual, theatre, film and dance art, virtual art teaching, modernization of art education using advanced technologies, art education in the context of vulnerable and under-represented groups of students, and innovation in teaching culture.

Although the theme of the Symposium had been selected before the occurrence of Covid-19, it was contextualized differently due to the pandemic. The papers in the conference proceedings open the discussion between artists, scientists and teachers on changes in art teaching and as such are an extremely valuable document of the time that required a quick, flexible and innovative response of educators to the global crisis.

This volume contains 33 valuable research, artistic and professional papers and four (4) poster presentations. The papers differ thematically, methodo- logically and structurally with regard to the basic art field they cover. The most numerous are the papers on music pedagogy (17), followed by visual arts and pedagogy (10) and other papers (6) that deal with drama, film and dance pedagogy or take an interdisciplinary approach to the problem of innovation in art education. All published papers have met internati- onal double-blind peer review criteria and were accepted for publication after an editorial review. It is necessary to emphasize the uniqueness of the Symposium with regard to the agreement reached with a large number of stakeholders, especially regarding co-organization by almost all art universities in the Republic of Croatia, which recognized the importance of topics and cooperation in improving art education at all levels. They are: The Institute for Scientific and Artistic Work in Osijek of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Academy of Dramatic Art, University of Zagreb, Academy of Fine Arts, University of Zagreb, Music Academy, University of Zagreb, Academy of Applied Arts, University of Rijeka, University of Jordan, Faculty of Arts and Design in Amman, Southeast Missouri State University and the Education and Teacher Training Agency. The experiences of foreign partner universities provided a good insight into the currency of the topic of the Symposium and contributed to the understanding of the universality of challenges that today’s art education faces.

On behalf of the Organizing Committee, I would like to thank all the authors, exhibitors, reviewers, collaborators, co-organizers and partners for their contribution to the Symposium and the publication of the conference proceedings. I also thank the management of the Academy of Arts and Culture in Osijek, and especially the dean, Dr. Helena Sablić Tomić, Full Professor, for the support to the symposium since its establishment in 2014, and to the Ministry of Science and Education for its support in publishing the Conference proceedings.

Editor: Dr. Antoaneta Radočaj-Jerković, Associate Professor of Arts

Impresum:

Nakladnik / Publisher: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Sunakladnik / Co-Publisher: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Za nakladnika / For Publisher: Helena Sablić Tomić

Urednice zbornika / Editors: Antoaneta Radočaj-Jerković i Majda Milinović

Urednica izdanja Akademije / Editor of the Academy of Arts and Culture publications: Tatjana Ileš

Recenzenti / Reviewers: izv. prof. art. Davor Šarić i izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

Urednički savjet / Editorial board

doc. dr. sc. Amir Begić (Hrvatska); izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, (Hrvatska); doc. dr. sc. Alen Biskupović (Hrvatska); doc. dr. sc. Iva Buljubašić (Hrvatska); prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica (Srbija); izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska); dr. sc. Zdravko Drenjančević (Hrvatska); izv. prof. art. Maja Đurinović (Hrvatska); dr. sc. Anita Gergorić (Hrvatska); mr. sc. Lidija Getto (Hrvatska); prof. dr. sc. Rami Haddad (Jordan); doc. dr. sc. Elizabeth Hogan (SAD); prof. dr. sc. Biljana Jeremić (Srbija); izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Hrvatska); izv. prof. art. Maja Jockov (Srbija); doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben (Hrvatska); doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (Hrvatska); doc. dr. sc. Tomislav Košta (Hrvatska); doc. art. Zlatko Kozina (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska); izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska); doc. dr. sc. Nikolina Matoš (Hrvatska); doc. dr. sc. Hrvoje Mesić (Hrvatska); doc. dr. sc. Martina Mičija Palić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (Hrvatska); doc. dr. sc. Lidija Nikolić (Hrvatska); doc. art. Tomas Ondrušek (Češka); prof. art. Jasenka Ostojić (Hrvatska); dr. sc. Maša Rimac Jurinović (Hrvatska); prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Marija Sablić (Hrvatska); dr. sc. Mirna Sabljar (Hrvatska); dr. sc. Lana Skender (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna i Hercegovina); doc. dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin (Hrvatska); red. prof. dr. dr. art. Agota Vitkay Kučera, (Srbija); izv. prof. mr. art. Sonja Vuk (Hrvatska).

ISBN 978-953-8181-43-6 (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-8181-44-3 (e-knjiga)

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: