Carmina Burana u Osijeku, Villanyu i Pečuhu

Ponosna sam voditeljica jednog međunarodnog zborskog projekta!

Interreg Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2014-2020. Hungary and Croatia Conneced by Voices! Projekt CHOIR sufinanciran je Programom suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.